WSKAŹNIKI 2015

Jak każdego roku wśród wskaźników kadrowych zmianie ulegną m.in. minimalne wynagrodzenie, dodatek za pracę w porze nocnej, współczynnik urlopowy.

MINIMALNE 2015 1750,0


 WSPÓŁCZYNNIK URLOPOWY 2015

¾ → 15,75

¼ → 5,25

½ → 10,5

pełen etat → 21


 DODATEK NOCNY 2015

styczeń » 2,19

luty » 2,19

marzec » 1,99

kwiecień » 2,08

maj » 2,19

czerwiec » 2,08

lipiec » 1,90

sierpień » 2,19

wrzesień » 1,99

październik » 1,99

listopad » 2,19

grudzień » 2,08