PITy za 2014

PITy za 2014

Druki PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40, IFT-1/IFT-1R płatnik rozliczający do 5 podatników może wybrać pisemną formę, wówczas PITy składa do US, do 2.02.2015 r., natomiast w formie elektronicznej do 2.03.2015 r. Biura działające w imieniu płatników oraz płatnicy rozliczający powyżej 5 podatników zobowiązani są złożyć druki do 2.03.2015r. wyłącznie drogą elektroniczną.

Elektroniczna forma PIT-4R oraz PIT-8C trafia bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. Analogicznie płatnicy rozliczający do 5 podatników mogą te druki wysłać w formie papierowej natomiast pozostali płatnicy oraz biura działające w ich imieniu wysyłają je wyłącznie drogą elektroniczną.

Źródło             http://www.pit.pl/pit-11/