PROJEKT ZMIAN KODEKSU PRACY

22.10.2014 MPiPS opublikowało Projekt zmian do Kodeksu pracy

Najnowszy projekt nowelizacji Kodeksu pracy zakłada:
– ograniczenie rodzajów umów o pracę;
– doprecyzowanie umowy o pracę na okres próbny;
– zmiany w zatrudnianiu na podstawie umów o pracę na czas określony przez wprowadzenie limitu czasowego (max 33 m-ce);
– uzależnienie długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony podobnego do umów zawartych na czas nieokreślony;
– umożliwienie pracodawcy jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/prawo-pracy/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy—kodeks-pracy-oraz-niektorych-innych-ustaw-1/