BADANIA MEDYCYNY PRACY – zmiany od 01.04.2015

Od 1.04.2015 r. (do 31.03 obowiązują dotychczasowe zasady) pracodawcy będą mogli w niektórych sytuacjach zatrudnić pracownika bez konieczności przeprowadzania przez tę osobę wstępnych badań Medycyny Pracy.

Warunki:

– przyjęcie do pracy nastąpi w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy,
– pracownik przedstawi aktualne orzeczenie lekarskie na stanowisku, na którym występowały takie same warunki pracy jak na stanowisku oferowanym przez nowego pracodawcę, a nowy pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, na którym ma być zatrudniony pracownik.

regulacja nie dotyczy stanowisk szczególnie niebezpiecznych (np. na wysokości, budowlanych)

GIODO przydatne informacje

OBOWIĄZKI PRACODAWCY – przetwarzanie danych osobowych

Pracodawca, który zatrudnia pracowników jest administratorem danych osobowych. Powinien zatem sprawdzić, czy ciąży na nim obowiązek zgłoszenia zbioru danych do rejestracji w GIODO (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Art. 41 ust.1]).

Jeśli nie ciąży na nim obowiązek zgłoszenia rejestru do GIODO, to nie powinien zapominać o obowiązku:

  • opracowania polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
  • instrukcji zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe,
  • wprowadzenia i aktualizowania upoważnień od pracodawcy do przetwarzania danych osobowych przez pracowników np. prowadzących teczki osobowe.

Zasady bezpieczeństwa informatycznego

Wytyczne w zakresie opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa

 

 

Witaj na blogu firmy Payroll Team!

Nazywam się Larysa Zdziechowska i zawodowo od kilkunastu lat jestem związana z „twardym” HR.  Twardy HR dla niewtajemniczonych, to zadania kadrowo – płacowe. To kwestie administracyjne związane z prawem pracy, rozliczeniami ZUS oraz zarządzaniem czasem pracy.

Swoją przygodę zawodową zaczynałam w 96r, czyli przed wielką reformą ZUS w 99r. Wtedy chyba wierzyłam w to, że reforma ma sprawić, iż na starość będziemy zamożniejsi. Szkoda, że tak szybko czar prysł. Wówczas naliczanie wynagrodzeń było banalnie proste, a deklaracja ZUS za kilkuset pracowników liczyła jedną stronę. Dla obecnych specjalistów to już stan nierealny. W codziennej pracy zawsze towarzyszyło mi prawo pracy, które wymagało ciągłej aktualizacji w ramach zmieniających się przepisów i ono do dziś sprawia mi największą frajdę.

Znaczną część życia zawodowego spędziłam w korporacji realizując zadania specjalisty, a przez ostatnie kilka lat kierownika obszaru kadr i płac. Brałam udział w szeregu projektach usprawniających pracę działu własnego, jak i organizacji. Były to m.in. elektroniczne akta personalne, czy też urlopy on line. Tworzyłam i aktualizowałam regulaminy pracy oraz wynagradzania co pozwoliło mi zdobywać doświadczenie w zakresie prawa pracy.

Dziś jestem właścicielem firmy, która zapewnia kompleksową obsługę w zakresie kadr i płac, audytu kadrowo-płacowego, szkoleń BHP, pracowniczych ubezpieczeń grupowych oraz specjalistyczną opiekę medyczną. Aby oferta miała charakter kompleksowy świadczymy usługi księgowe, jak również usługi związane ze szkoleniami managerskimi.

Zapraszamy! http://www.payroll-team.pl