ZUS OD ZLECEŃ – styczeń 2016

SEJM PRZYJĄŁ USTAWĘ – OZUSOWANIE ZLECEŃ od stycznia 2016

Umowy-zlecenia będą ozusowane od 1 stycznia 2016 r., natomiast dochody członków rad nadzorczych już od 1 stycznia 2015 r. Umowy o dzieło pozostają bez zmian.

http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/701583,ZUS-od-zlecen-wiekszosc-umow-oskladkowana-od-2016-roku.html

 

PITy za 2014

PITy za 2014

Druki PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40, IFT-1/IFT-1R płatnik rozliczający do 5 podatników może wybrać pisemną formę, wówczas PITy składa do US, do 2.02.2015 r., natomiast w formie elektronicznej do 2.03.2015 r. Biura działające w imieniu płatników oraz płatnicy rozliczający powyżej 5 podatników zobowiązani są złożyć druki do 2.03.2015r. wyłącznie drogą elektroniczną.

Elektroniczna forma PIT-4R oraz PIT-8C trafia bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. Analogicznie płatnicy rozliczający do 5 podatników mogą te druki wysłać w formie papierowej natomiast pozostali płatnicy oraz biura działające w ich imieniu wysyłają je wyłącznie drogą elektroniczną.

Źródło             http://www.pit.pl/pit-11/

PROJEKT ZMIAN KODEKSU PRACY

22.10.2014 MPiPS opublikowało Projekt zmian do Kodeksu pracy

Najnowszy projekt nowelizacji Kodeksu pracy zakłada:
– ograniczenie rodzajów umów o pracę;
– doprecyzowanie umowy o pracę na okres próbny;
– zmiany w zatrudnianiu na podstawie umów o pracę na czas określony przez wprowadzenie limitu czasowego (max 33 m-ce);
– uzależnienie długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony podobnego do umów zawartych na czas nieokreślony;
– umożliwienie pracodawcy jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/prawo-pracy/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy—kodeks-pracy-oraz-niektorych-innych-ustaw-1/

WSKAŹNIKI 2015

Jak każdego roku wśród wskaźników kadrowych zmianie ulegną m.in. minimalne wynagrodzenie, dodatek za pracę w porze nocnej, współczynnik urlopowy.

MINIMALNE 2015 1750,0


 WSPÓŁCZYNNIK URLOPOWY 2015

¾ → 15,75

¼ → 5,25

½ → 10,5

pełen etat → 21


 DODATEK NOCNY 2015

styczeń » 2,19

luty » 2,19

marzec » 1,99

kwiecień » 2,08

maj » 2,19

czerwiec » 2,08

lipiec » 1,90

sierpień » 2,19

wrzesień » 1,99

październik » 1,99

listopad » 2,19

grudzień » 2,08